Дата: 01.10.2022 1:56

            

            

Поддържане на местни раси пчели, като необходимо условие за опазване на местни ценни растителни видове.

Животновъдство