Дата: 16.04.2024 20:23

            

            

Намаляване на количеството невъзобновяема енергия, използвана в предприятието (енергийна ефективност)

Преработвателни предприятия