Дата: 29.11.2023 14:09

            

            

Намаляване на количеството невъзобновяема енергия, използвана в предприятието (енергийна ефективност)

Преработвателни предприятия