Дата: 21.05.2022 9:09

            

            

Намаляване на количеството невъзобновяема енергия, използвана в предприятието (енергийна ефективност)

Преработвателни предприятия