Дата: 18.06.2024 18:40

            

            

Хващане, пренасяне и транспортиране на птиците