Дата: 28.01.2023 18:47

            

            

Хващане, пренасяне и транспортиране на птиците