Дата: 22.05.2022 4:28

            

            

Хващане, пренасяне и транспортиране на птиците