Дата: 05.10.2022 18:27

            

            

Хващане, пренасяне и транспортиране на птиците