Дата: 30.05.2024 13:42

            

            

Подрязване на човката на птиците