Дата: 21.05.2022 10:00

            

            

Подрязване на човката на птиците