Дата: 03.02.2023 3:34

            

            

Подрязване на човката на птиците