Дата: 01.10.2022 2:28

            

            

Подрязване на човката на птиците