Дата: 28.01.2023 18:34

            

            

Подрязване на гребена и обиците на птиците