Дата: 30.05.2024 12:43

            

            

Подрязване на гребена и обиците на птиците