Дата: 22.05.2022 4:14

            

            

Подрязване на гребена и обиците на птиците