Дата: 05.10.2022 18:14

            

            

Подрязване на гребена и обиците на птиците