Дата: 19.05.2022 5:23

            

            

Отстраняване на шпорите на птиците