Дата: 28.01.2023 5:44

            

            

Отстраняване на шпорите на птиците