Дата: 29.09.2022 17:31

            

            

Отстраняване на шпорите на птиците