Дата: 02.03.2024 12:10

            

            

Отстраняване на шпорите на птиците