Дата: 19.05.2022 4:19

            

            

Отстраняване на пръстите на птиците