Дата: 29.11.2023 13:04

            

            

Отстраняване на пръстите на птиците