Дата: 29.09.2022 16:30

            

            

Отстраняване на пръстите на птиците