Дата: 30.05.2024 11:50

            

            

Отстраняване на пръстите на птиците