Дата: 28.01.2023 4:45

            

            

Отстраняване на пръстите на птиците