Дата: 29.09.2022 16:29

            

            

Отстраняване на ноктите на птиците