Дата: 19.05.2022 4:18

            

            

Отстраняване на ноктите на птиците