Дата: 29.11.2023 13:01

            

            

Отстраняване на ноктите на птиците