Дата: 28.01.2023 4:44

            

            

Отстраняване на ноктите на птиците