Дата: 30.05.2024 11:45

            

            

Отстраняване на ноктите на птиците