Дата: 19.05.2022 5:13

            

            

Компоста не се загрява достатъчно, не достига нужната температура