Дата: 29.09.2022 17:22

            

            

Компоста не се загрява достатъчно, не достига нужната температура