Дата: 30.05.2024 12:45

            

            

Компоста не се загрява достатъчно, не достига нужната температура