Дата: 28.01.2023 5:35

            

            

Компоста не се загрява достатъчно, не достига нужната температура