Дата: 28.01.2023 4:53

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на ябълките?