Дата: 29.09.2022 16:39

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на ябълките?