Дата: 18.06.2024 17:26

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на ябълките?