Дата: 02.03.2024 11:10

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на ябълките?