Дата: 19.05.2022 4:27

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на ябълките?