Дата: 01.10.2022 1:17

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на дюлите?