Дата: 30.05.2024 12:06

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на крушите?