Дата: 28.01.2023 5:07

            

            

Какви системи се използват за формиране на короната на крушите?